Hold Ann'i Thaa
parapszichologus, metafizikus, kartyajos
 
Keresés
Vaszilkó Anita – A jóslás és a cigánykártya alkímiája
Megjelent: 2008. november 28.
Vaszilkó Anita - Egy jósnő naplója
Megjelent: 2009. június 4.

Médium, jós, látó, telepata, telekinetikus stb. Mi van ?

2017. január 26.

 Bevezetés

 

Ha örültök neki, ha nem egy picit a kályhánál kell kezdenem.

Meg kell érteni, hogy mind spirituális Lények vagyunk, akik az emberi lét gyönyöreit tapasztaljuk éppen.

Ehhez hozzá tartozik az egyéni integritás, és intimitás, amit az elkülönültség tudata tesz lehetővé. Ezért olyan érzékeléssel lettünk megáldva, ami ezt lehetővé teszi. Pontosabban az érzékelésünk ehhez mérten lett korlátozva tulajdonképpen. Az 5 érzékszervünkre hagyatkozva tapasztaljuk a valóságot. Így tudunk egyedül lenni, hiszen kinek nem fontos az intimitás bizonyos élethelyzetekben?

Képzeljük el, hogy folyamatosan érzékszerveinkkel tapasztalnánk Istent.
Pl. mindig ott ülne megszólíthatóan, belátható távolságban egy szakállas apókaként, aki mosolyog ránk….

Mindig, és mindenütt. Igen, akkor is, amikor a wc-n ülünk, akkor is, amikor szeretkezünk, akkor is, amikor szellentünk, amikor bunkók vagyunk valakivel. Mindig…

Őszintén ki az, aki így valóban merne, képes lenne ugyan olyan szabadon bármit tenni, mint most, és nem zavarja a „kukkolós” szex sem?

Hogy jön ez ide? Úgy, hogy annak érdekében, hogy megélhessünk a teljes intimitást, önállóságot, szabadságot megkaptuk az érzékszerveinket. Azon keresztül érzékelünk egy szűk keresztmetszetet, és pl. Isten Apóka sem ül ott mosolyogva és asszisztál mindenhez. De a valóság ennél jóval több, és tágabb, de az 5 érzékszervünkkel már nem érzékelhető rezgéstartományban van. Ettől még a tágabb valóság is itt van körülöttünk, mindenhol. Nem fönt, meg lent, meg máshol. Csupán máshogyan. Más rezgésszinten, más „formában” vannak jelen. Az 5 érzékszervünkkel nem vagyunk képes érzékelni, csupán a 6. érzéknek is nevezett, úgynevezett intuíciós képességek által. Ezt logikus módon úgy nevezzük gyűjtő néven, hogy ESP, azaz Érzékszerveken kívüli észlelések.

 

Érzékszerveken Kívüli Érzékelések

1.       rész

 

Akkor beszélünk érzékszerveken kívüli érzékelésről, amikor az információ adott dologról, nem az 5 fizikai érzékszervünkön keresztül érkezik, még is a tudatába kerülünk. Illetve, amikor az eredményt nem az fizikai szerveinken keresztül érjük el, hanem pusztán a Tudatunk Akaratunk erejével.

Tehát fizikai szemmel nem látható, füllel nem hallható, kézzel nem fogható, nyelvünkkel nem ízlelhető, és orrunkkal nem szagolható, és még is megjelenik a tudatunkban. Tudjuk.

Vagy még is megtörténik, fizikai síkon az eredmény, amit akarunk.

 

Gyakorlatilag az egyéni Tudatunk és a fizikai érzékelésünkön kívül eső tartomány kontaktusáról, kölcsönhatásáról beszélünk.

 

Ennek két nagy csoportja van. Az aktív és a passzív oldal.

Aktív oldalhoz tartozik, amikor a Tudatunkkal befolyást gyakorolunk a környezetünkre.

Ilyen pl. a pszichokinézis. Amikor nyugvó, vagy mozgó anyagra gyakorol hatást a tudatával valaki. Nyugvó anyagi rendszerre hat, amikor mozdulatlan tárgyakat mozgat, lebegtet. Pl.: széket, asztalt stb.

Mozgó anyagi rendszerre hat olyankor, amikor a tudatával mozgásban lévő tárgyat befolyásol akarata szerint. Például dobókockát, hogy adott számon álljon meg.

 

A passzív oldalhoz az tartozik, amikor befogadjuk a hozzánk érkező információt, ami nem a fizikai érzékszerveinkken keresztül érkezik.

Ilyen a távérzékelés is, amikor egy elveszett tárgy, vagy egy látótávolságunkon kívül eső tárgyról, állapotáról tudunk információt szerezni.

 

Ilyen a jövő érzékelés (jóslás) is, amikor a jövőre vonatkozóan olyan információt tudunk feltárni, ami a jelen állapotából nem kikövetkeztethető.

 

Ilyen pl. a telepátia is, amikor tudat és egy másik tudat között információ áramlik, anélkül, hogy beszélnének egymással. Ez történhet két testben élő ember tudata között is, de történhet testben élő ember, és testnélküli Szellem tudatai között is. Na meg természetesen két Szellem, azaz test nélküli Lény tudata között is.

 

Amikor Szellem és egy ember tudata között zajlik, méghozzá az ember által tudatosan generálva és irányítva, az a médiumitásnak a legmagasabb formája. Amikor a médium saját tudatát fókuszálja egy konkrét másik tudatra és vele kapcsolatot teremt, és közvetíti amit érzékel.

Ez is egy módosult tudatállapot szigorúan véve, de mégsem az, amit transz médiumitásnak nevezünk.

 

Azért, mert a transz médiumitással ellentétben sem részleges, sem teljes megszállottságot nem hoz létre. Sem részben, sem egészben nem engedi át a testét a szellemi lénynek.

Sőt az idéző médiumitástól is különbözik abban, hogy nem „hívja le” az adott szellemet sehonnan sehová, hanem csupán saját Tudatát projektálja „oda”, a Szellem tudatához.

Ezért a legmagasabb formája, és általában szellem, vagy halott látó médiumitásnak hívjuk.

 

Transz médiumitásnak azt nevezzük, amikor a médium saját fizikai testét, és energiáit részlegesen vagy teljesen átadja a szellemi lénynek, aki beszél ki a médium száján (beszélő transz médium), vagy ír a médium kezével (író transz médium). Itt egyértelműen idézés, hívás történik. A szellemet cibálja magába, hogy érthető legyen.

 

Az író médiumitásnak van egy másik szintén idézéssel történő válfaja, amikor egy tárgyhoz rögzítünk egy írószerszámot, pl. 3-om lábú kisszék egyik lábához, és a tárgyhoz kapcsoljuk a kívánt szellemet. Ehhez is szükség van minimum egy testrészre és energiánkra. Itt azonban ezt nem a médium szokta általában biztosítani, hanem azt kéri, hogy az ember, akinek közvetít, aki az idézett szellemet ismerte, az tegye a tárgyra az egyik, vagy mindkét kezét pl.

A Quija tábla is ugyan ezen az elven működik. Az ABC betűihez mozog a kis háromszög, amin rajta az idéző keze. Kiírva így az üzeneteket. 

Ehhez nagyon hasonlít az asztaltáncoltatás néven elhíresült idézés, ahol koppantásokkal, igen-nem válaszokkal szolgál a szellem, akit megidéznek, és az asztalhoz „kötnek” a szeánsz idejére.

 

Dióhéjban a médiumitásig bezárólag ennyi volna. J Folytatásban a tisztán látás, látás képességéről lesz szó.

 

Vaszilkó Anita

  Anita  
   
     
  Menü  
   
     
  Névnapok  
 
Ahmed, Benk?, Dániel, Godó, Gotfrid, Henrik, Hiláriusz, Honorátusz, Honóriusz, Illés, Izidor, Sámuel, Stefánia, Szidor