Hold Ann'i Thaa
parapszichologus, metafizikus, kartyajos
 
Keresés
Vaszilkó Anita – A jóslás és a cigánykártya alkímiája
Megjelent: 2008. november 28.
Vaszilkó Anita - Egy jósnő naplója
Megjelent: 2009. június 4.

A jóslás definíciója, alapfeltételei

2008. december 29.

A jóslás olyan ősi, mint maga az emberiség. Minden korban, számtalan módon működött. Alkalmazták az emberek saját egyéni és a velük egy közösségben élő emberek segítésére, sorsuk megértéséhez, fejlődésüket, haladásukat segítendő.

 

Definiáljuk, hogy ugyan azt értse mindenki alatta, hogy mi is a jóslás, divináció, vagy más néven jövőérzékelés.


DEFINÍCIÓJA:

A szótárak szerint: a jövőbeni események előrejelzésének művészete.

(A webster szótár szerint: a homályos, illetve titkos dolgok felfedezése, amelyet magasabb rendű lények segítenek megtalálni, továbbá bizonyos szertartások, tapasztalatok és megfigyelések jövőre vonatkoztatott összegzése.)

A mai modern parapszichológia definíciója szerint a

PREKOGNÍCIÓ = jövőérzékelés: Olyan jövőbeni esemény vagy állapot érzékelése, ami a jelenlegi állapotából logikai úton nem kikövetkeztethető.

Ezt értjük tehát alatta. Számtalan mód és lehetőség kínálkozik arra, hogyan, mi módon, eszközzel, vagy eszköz nélkül végezzük ezt. Minden kornak megvoltak a jósai és a rá jellemző sajátos eszköztára, amit a jövő érzékeléshez használt.

Ha megértjük, hogy mit is jelent tehát jósolni; olyan eseményeket előre jelezni, ami logikai úton, jelenlegi állapotából nem kikövetkeztethető, akkor megvilágosodik számunkra néhány dolog. Az, hogy egy kellemes beszélgetés egy kívülállóval, nem jóslás. Ahogyan a jó tanácsok, javaslatok osztogatása sem az. Sőt még a lelki problémáinkat meghallgató, vigasztaló, jó szándékúan irányt mutató kedves lény sem nevezhető jósnak. Mert a jóslás nem a jós és a jósoltató ember kommunikációján kell, hogy alapuljon. Azon nem is tud, mert óhatatlanul jelenlegi állapotból való következtetgetés lesz belőle, ráadásul biztosan pontatlan. Miért? Mert a kérdező saját szűrőjén, szemüvegén, saját nézőpontjából tudja elmondani a jelenét, és nem pedig egy globális, úgymond felső-külső nézőpontból, pedig csak úgy lehet teljességében látni. A hiteles és korrekt jóslás valami egészen máson alapul. A jós és egy felsőbb, nagyobb hatalom kommunikációján. Az adott jós eszköz segítségével, annak megfelelő szimbólumokban kapott információkon.

Ki kell mondanunk, hogy a jóslás feltételezi egy magasabb Teremtő Erő létezését, Aki mindennek a kezdete és a vége, Aki mindent magába foglal térre és időre való korlátozottság nélkül, Aki Abszolút és mindentudó, mindennek Ős Oka, és önmagából alkotója, s minden életnek ez által célja van.  Feltételezi, hogy minden ok-okozati összefüggésben áll egymással, és ez a Sors, vagy Karma törvénye bizonyos irányt, vagy kereteket ad személyes létezésünknek, épp úgy, mint az Életünknek.

Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek lépésről, lépésre ki van jelölve, előre el van rendelve az útja, és minden felelősséget rátolhat Istenre. A későbbiekben visszatérünk még erre, most azonban azt értsük meg, hogy ez a jóslás lehetőségének alapfeltétele.

Ha ez nem így lenne; lehetetlen volna jósolni. Ha nincs ok és nincsen cél, nincs semmi összefüggés, vagy törvényszerűség az Életben a felszín alatt az események között, nincsen létünknek semmi értelme, akkor nincsenek célállomások sem. Egyáltalán semmi sincs, amihez viszonyítani lehetne. Ha nincsen legalább egy Isteni mérték, sem Isten, akkor magunk sem tudhatnánk, még Istentől sem, azt sem, hogy a következő pillanatban mi lesz velünk, nem hogy később. A semmiből, semmibe, minden törvényszerűség és értelem nélkül akárhogyan ellehet jutni, már amennyiben beszélhetnénk ez esetben egyáltalán eljutásról, vagy haladásról. Teljesen mindegy volna, és ezzel együtt kifürkészhetetlen is, hogy mi módon telik el az idő, amíg testünk elöregszik, és meghal. Ezért bárhogyan is nevezzük Őt; Istennek, Istennőnek, Teremtőnek, vagy tudományosabban egyesített információs mezőnek, Akashának stb., de egyet tudomásul kell venni, és ki kell hangsúlyozni: a jóslás feltételezi az Ő Létét, és ez nélkül lehetetlen volna jövőt érzékelni.

Nem a jósban, vagy a jóslásban kell hinni, ahogyan sokan állítják, hogy hit nélkül nem működik a jóslás. Sem a jós, sem a jóslat nem Isten, hogy hinni kelljen benne, és nem is attól függ, hogy a kérdező bármiben hisz-e egyáltalán. Csupán a jós és Isten kapcsolatán, és Isten szándékán múlhat a jóslás sikeressége. A jóslás olyan, mintha a jós imádkozna Istenhez, hogy adjon útmutatást, segítséget egy másik ember életére vonatkozóan. Alázattal, hittel telten egy imává igyekszik válni, ami arról szól, hogy egy másik ember életét, amit Ő teremtett, segítsen megvilágítani, megérteni, felfedni. Kicsit olyan ez, mintha egy gyermek megkérné az Édesanyját, hogy fogja meg a testvére kezét és „álomban”, vagy szimbólumokban, képekben mutassa meg az utat, amin elindította őt, és a „helyeket”, állomásokat, ahol szükségszerűen elhaladva találkozhat azokkal a tapasztalásokkal, amik majd hazavezetik Hozzá.

Nem úgy működik ez, hogy „bedobok egy érmét és kijön a jóslat”, csak mert én szereztem valamilyen jós eszközt, és megtanultam azt használni, és kíváncsi vagyok a jövőmre.

Távolról sem ilyen egyszerű hitelesen jósolni, ezek alapfeltételek, de ennél is sokkal több kell, én azt hiszem. Az emberek pedig többnyire lusták, jó ha ennyire veszik a fáradtságot, hogy egy-egy eszköz használatát megtanulják, elsajátítsák elméletben, esetleg néhány alkalommal gyakorolni is próbálják. Ez azonban kevés ahhoz, hogy tudatosan és ne véletlenszerűen legyenek képesek hitelesen jósolni. Még is rengetegen „jósolgatnak”, találgatnak ily módon, pár órás tanfolyamok után azonnal idegeneknek. Nem gyakorolnak legalább egy-két évig magukon, közeli ismerősökön, és rá sem gondolnak, hogy igaz önmagukkal intuíciójuk fejlesztésén keresztül, vagy Teremtőjükkel a kapcsolatot keressék, ápolják, fejlesszék.

Az állomásokat megtalálni sokszor nem is olyan könnyű feladat, ha még oly elkerülhetetlenek is, szabadságunkban áll tudatosan, vagy tudatlanul kerülő úton haladni, és így időben változóan elérni őket. Láthatjuk, hogy a hiteles jóslat nem csak a jós, vagy misztikum, vagy az életünk eseményeire vonatkozó kíváncsiságunkat elégítheti ki, hanem felfedheti, megvilágíthatja, láthatóvá teheti az utat, amin járunk, és irányt is mutathat. Információval szolgál, és az információ hatalom, lehet vele élni, visszaélni, vagy figyelmen kívül hagyni, de ez már mindenkin magán múlik.

Amit pedig minden hiteles jóslás elárul, bebizonyít, még ha közvetetten is, az, hogy Létezik Isten. Ez a legtöbb, amit adhat és ad minden alkalommal, lehetőséget ennek megtapasztalására és felismerésére.

Ez az egyetlen igazi oka annak, hogy felvállaltam, hogy jós legyek. Ez az a legmélyebb, s számomra legszentebb ok, amiért érdemes jósolni. Ez a legtöbb, amit adhatok mindenkinek, ha még oly kevesek veszik is észre. Próbálok minél pontosabb, hitelesebb jóslatok által hitet, bizonyosságot, hangot adni az Ő Létének. Én így dicsőítem Őt.

 

Minden hiteltelen jóslás pedig, ami megkérdőjelezi, bemocskolja, meggyalázza Őt, szentségtörés a számomra, és ezen a véleményemen nem született sem ember, sem esemény, ami változtathatna.

 

Éppen ezért beszélnünk kell és beszélünk is arról, hogy milyen felelősséggel tartozik, aki jóslásba kezd.

Vaszilkó Anita

  Anita  
   
     
  Menü  
   
     
  Névnapok  
 
Ahmed, Benk?, Dániel, Godó, Gotfrid, Henrik, Hiláriusz, Honorátusz, Honóriusz, Illés, Izidor, Sámuel, Stefánia, Szidor