Hold Ann'i Thaa
parapszichologus, metafizikus, kartyajos
 
Keresés
Vaszilkó Anita – A jóslás és a cigánykártya alkímiája
Megjelent: 2008. november 28.
Vaszilkó Anita - Egy jósnő naplója
Megjelent: 2009. június 4.

Holisztikus szemlélet

2009. március 11.

A világ, ahol élünk

" Következő lélegzetvételünk, a tied és az enyém, a történelem előtti és történelmi múlt morajából, sóhajaiból, ordításaiból, sikolyaiból, üdvrivalgásaiból és fennhangon elmondott imádságaiból áll össze."
(Harlow Shapley)

A Földbolygó, ahol élünk, egy hatalmas, organikus szervezet, ha globálisan tekintjük.
Nincs olyan szeglete, amely ne élne maga is, vagy ne adna életet, életteret, lehetőséget az életre.
Ezért ideje lenne bevezetni szótárunkba a holisztikus kifejezést, s értelmének fényében tekinteni magunkra, és a világra.
Ne csak részleteiben nézzük, elemezzük a dolgokat, hanem összességében is vessünk rá egy pillantást!
A holizmus kifejezés (a görög holosz szóból származik), és a teljesség figyelembevételét jelenti. Az egészség is, bizonyos szempontból, egyfajta szinonimája a teljességnek.
„Egészségen tökéletes fizikai, szellemi és szociális jóllétet értünk, nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát”. (WHO)
Az ún. holisztikus egészségfelfogás megkülönbözteti az egészség egyéni dimenzióit, és ezeken túl még az egészség társadalmi és környezeti meghatározottságát is hangsúlyozza. Az egyéni dimenziók közé tartoznak a fizikai, a mentális, az érzelmi, a lelki, a szexuális és a szociális egészségdimenziók. Ezek együttes jelenléte esetén sem beszélhetünk azonban a teljes egészség állapotáról, ha a társadalmi és környezeti hatások nem optimálisak az egyén számára.
A kutatások eredményei szerint az egészséget meghatározó és befolyásoló tényezők igen sokfélék. Ezek a biológiai, az életmódból eredő, a társadalmi rétegződéssel összefüggő, és végül, de nem utolsó sorban, környezeti eredetűek lehetnek.
A biológiai tényezők csoportjából kiemelhetők az öröklött tényezők, melyek hajlamosítják az egyént az adott betegségre. A társadalmi tényezők között a páciensek etnikai hovatartozása, képzettsége, foglalkozása és a társadalmi rétegződésben elfoglalt helye említhető.
Az életmóddal összefüggőekkel a cikksorozat következő részében foglalkozunk részletesebben, mert ez az a terület, ahol a legegyszerűbb hatékonyan dolgoznunk az egészségünk, szépségünk, jó közérzetünk érdekében.
A környezeti tényezők sokrétűek: a lakásviszonyok, a települési és a munkahelyi tényezők, a környezetszennyeződés egészséget befolyásoló hatásai tartoznak ide.
Jelen cikk keretein belül a környezeti hatások tekintetében tájékozódunk, mégpedig holisztikus a szemléletmódot követve.
Mert a holisztikus megközelítés, a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság, élhető környezet, és élet definíciója, alapja lehet. A mai világban pedig minden eddiginél nagyobb szükség van az ilyenfajta, előremutató szemléletváltásra, hiszen környezetünk lassacskán alig-alig élhető. S nem csak számunkra, de minden más élőlény számára még inkább tragikus a helyzet.
Földanyánk haldoklik, a Világ élő szíve leállni készül, élőlények láncából fűzött keringése, ami mára az összeomlás szélén áll. Testének újabb elhaló szövete, minden egyes értelmetlenül elpusztul élet. Mert az emberek sejtszinten mérgezik önmagukat, és minden mást. Élősködő, rákos sejtburjánzásokkal telítve a testet, amely hordoz bennünket. Amit ma művelünk, az a legszolidabb megfogalmazásban is ön, és közveszélyes. Gyilkos, és öngyilkos tevékenység. Ilyen alapon pedig más esetekben büntetésre, vagy kötelező gyógykezelésre ítélünk embereket. Amikor pedig óriási méretet ölt ez, valahogy kikerül a látóterünkből, s ezért úgy hisszük talán, hogy retorzió nélkül tehetjük, amit teszünk.
Azonban mindennek meg van a böjtje, ennek is, és büntetésünket sem kerülhetjük el, ha így fojtatjuk. Saját tetteink következményei mindig visszahatnak ránk, ez a világ rendje, és ez alól nem lehet kibújni, nincs semmi, ami felmentést adhatna nekünk. Felelősséggel tartozunk önmagunk, és a velünk egy környezetben élő lények életéért, akár akarjuk, s tudjuk ezt, akár nem.
„A nem tudás, nem mentesít, a bűn elkövetésének következményei alól.”
Ezért, amit elsősorban tehetünk, hogy megpróbáljuk meglátni, hol, hogyan követünk el hibát, s igyekszünk kijavítani, jóvátenni azt, és a jövőben nem követni el újra.
Itt az ideje az emberiség rehabilitációjának. Máskülönben gyermekeinket, s az ő gyermekeiket, unokáinkat, tulajdonképpen halálra ítéljük, egy bolygón, ahol küzdeniük kell az életben maradásért, de nem csak a napi betevőért, hanem a vízért, a levegőért, a regeneráló, és nem pusztító napfényért. Ám félő, hogy kilátástalanná válik a küzdelmük, ha mi most nem teszünk semmit. Ők, hiába tennének, akkor már valószínűleg késő lesz, és esélytelenségükért mi leszünk a felelősek. A reménytelenségtől megfakult tekinteteik lesznek tükreink.
Még ez előtt, még most, amíg tehetünk mást, nézzünk inkább tükörbe, és önmagunkba ott mélyen, s tegyük fel a kérdést magunknak: ezt akarjuk?
Vagy tenni ellene. Mert még talán tehetünk. Sokat talán nem, de lehet, hogy éppen annyit, ami arra elég lesz, hogy a későbbi gyermekeknek legalább minimális esélye legyen. Egyetlen kósza reménysugár a szemükben, fénysugár az életükben lehet a Te cselekedeted.
Kérlek, nyújts hát segítő kezet! S "Tedd meg, ha teheted"!Vaszilkó Anita

  Anita  
   
     
  Menü  
   
     
  Névnapok  
 
Ahmed, Benk?, Dániel, Godó, Gotfrid, Henrik, Hiláriusz, Honorátusz, Honóriusz, Illés, Izidor, Sámuel, Stefánia, Szidor